PARTNERËT

Me bashkëpunim të shkëlqyer me partnerë vendorë dhe ndërkombëtarë, ne po zgjerojmë kapacitetet tona duke hapur degë në të gjithë Kosovën.

Ne kemi mbi 70 partner botëror!

Upload Image...
Upload Image...

Why choose us

Zhvilluar nga Digital Pipili

AUTOLLAPI
Zgjedhni rrugën më të mirë për veturën tuaj!