Politikat e privatësisë

Me Politikat e Privatësisë ne do të qartësojmë se ku dhe si mbrohen të dhënat personale të të gjithë konsumatorëve të regjistruar në faqen tonë të internetit. Kjo politikë e privatësisë vlen vetëm për www.autollapi.com. Nëse shfaqet ndonjë link tjetër qe ju lidhë me WEB site tjera, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale nga ato faqet të internetit.

Çdo përdorues pas Anëtarsimit ose blerjes, deklaron se është i njohur dhe pajtohet me Politika e Privatësisë sonë.

Duke nënshkruar, të gjitha të dhënat personale që hynë në sistemin tonë nëpërmjet formës së antarësimit, të dhënat do të përdoren për qëllime të dorëzimit të produktit, zbatimi i pagesës, si dhe për t’ju informuar dhe reklamuar produktet dhe shërbimet e ofruara nga ne, në qoftë se ju keni zgjedhur këtë opsion dhe ajo është mbajtur sipas dispozitave të mbrojtjes së të dhënave personale dhe të mos lihen të palët e treta.

Të dhënat që ne mbledhim dhe mbajmë, nuk do të publikohen, shiten ose dorëzohen tek një palë e tretë, përveç nëse autoritetet kompetente në mënyrën të përcaktuar nga legjislacioni i Republikës së Kosovës.

Të dhënat duke përdorur cookies

Cookie eshte nje fajll standard qe vendoset në kompjuterin apo pajisjen e juaj. Ne mund te përdorim cookies apo teknologjitë e ngjashme për mbledhjen e informatave në lidhje me faqet që ju shikoni, linqet që ju klikoni, dhe veprimet e tjera që ju ndërmerrni në shërbimet tona, brenda reklamave tona apo përmbajtjes së e-mailit ne mënyrë që të ofrojmë shërbime sa më relevante. Edhe pse shumica e shfletuesve të internetit i pranojnë automatikisht cookies, ato gjithashtu ofrojnë mundësi të pranimit, lajmërimit apo refuzimit të tyre në momentin që tentohet vendosja e tyre në kompjuter apo pajisje. Gjithsesi një pjese e shërbimeve tona mund të mos funksionoje si duhet nëse ju i refuzoni cookies. Kur shfletuesi i juaj i internetit e lejon vendosjen e cookies, ne i përdorim edhe cookies për mirëmbajtje të sesionit edhe cookies të vazhdueshme në mënyrë që të kuptojmë më mirë se si ndërveproni me shërbimet tona, si: ofrimin e sigurisë se llogarisë, personalizimin e përmbajtjes qe ju shfaqim përfshirë reklamat apo ruajtjen e preferencave te juaja.

Të miturit nuk mund të japin të dhëna personale pa leje nga prindërit ose kujdestarët e tyre dhe ne nuk do angazhohemi pa vetëdijen e tyre për të mbledhë apo të përdorë të dhënat nga të miturit.

Ne kemi marrë të gjitha masat mbrojtëse për të mbrojtur të dhënat personale të konsumatorëve në mënyrë që të minimizojmë rrezikun e qasjes së paautorizuar dhe keqpërdorimin e tyre.

Ndryshime tjera do ti publikomë me kohë dhe sipas ligjeve ne fuqi.